Інститут зовнішньої політики

 

Інститут зовнішньополітичних досліджень засновано в 2006 році з метою проведення наукових досліджень в галузі міжнародних відносин, зовнішньої політики та міжнародної безпеки. Безпосереднє керівництво Інститутом здійснює його директор – професор, доктор політичних наук Перепелиця Григорій Миколайович.

 


 

ДІЯЛЬНІСТЬ ІНСТИТУТУ

                                                                    

 Основними завданнями  Інституту є:

  • комплексне дослідження зовнішньої політики України;
  • розробка концептуальних засад зовнішньої політики України, підготовка практичних рекомендацій та прогнозів щодо розв'язання актуальних проблем сучасних міжнародних відносин та зовнішньої політики України, сприяння її відкритості та передбачуваності;
  • формування позитивного міжнародного іміджу України на міжнародній арені.

 

Пріоритетними для науково-дослідницької діяльності Інституту є такі теми:

  • концептуальні засади зовнішньої політики України;
  • стратегія реалізації євроатлантичного та євроінтеграційного курсу України;
  • стратегія зовнішньої політики України у відносинах з Російською Федерацією;
  • концепція зовнішньополітичного курсу України щодо її стратегічних партнерів;
  • міжнародні конфлікти та проблеми їх врегулювання;
  • міжнародна безпека;
  • режим контролю над озброєнням, роззброєнням та нерозповсюдженням зброї.

 

До основних форм діяльності Інституту належать:

  • наукові проекти;
  • конференції;
  • семінари;
  • круглі столи;
  • видавничо-інформаційна діяльність.
 

Пріоритетними напрямками видавничо-інформаційної діяльності Інституту є:

  • проведення наукових досліджень з власної ініціативи та на замовлення державних інституцій України;
  • запровадження та реалізація наукових проектів;
  • проведення експертизи проектів законодавчих та інших нормативних національних і міжнародних документів в сфері зовнішньої політики і міжнародної безпеки;
  • публікація монографій та аналітичних доповідей;
  • проведення конференцій, семінарів, круглих столів і публічних лекцій;
  • видання щорічника «Зовнішня політика: стратегічні оцінки, прогнози та пріоритети».

 

Міжнародне співробітництво

Інститут здійснює тісне співробітництво з вітчизняними аналітичними центрами та науковими відомствами, а також підтримує міжнародні зв'язки з іноземними установами.

Comments are closed.